Corporate Partnership

Bij Alle Paarden van de Wereld geloven we dat  bedrijven belangrijke drijvende krachten achter verandering zijn en kunnen helpen onze samenleving te verbeteren.

Word lid van onze familie zodat we samen het leven van dieren kunnen blijven verbeteren.

U kunt ons dossier hier downloaden voor meer informatie.

Redenen om met ons samen te werken

Steeds meer mensen worden zich bewust van dierenwelzijn.

Onze samenleving is beter als we dieren verzorgen en respecteren.

Door ons te steunen, moedigt uw bedrijf mensen aan om:

Meer empathie en compassie: zorgen voor de behoeften van anderen en niet alleen voor onszelf.

Meer verantwoordelijk: dieren verzorgen, bewust worden van hoe ze te helpen en vooral een voorbeeld zijn van ethisch en respectvol gedrag tegenover anderen.

Minder gewelddadig: dierenmishandeling wordt in verband gebracht met agressief gedrag in andere persoonlijke en sociale omgevingen.

Gelukkiger: contact met dieren draagt bij aan een betere emotionele gezondheid dankzij de band die we met ze creëren.

Voordelen van werken met ons

Een bedrijf zijn dat een drijvende kracht is achter sociale verandering.

Verbeterd imago in de ogen van uw potentiële publiek en klanten.

Een grotere bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Het tonen van een logo in uw communicatie laat zien dat uw bedrijf dierenwelzijn ondersteunt.

Als uw bedrijf sponsor wordt van Alle Paarden van de Wereld, profiteert het van:

Onze optredens in de pers

Publicaties op social media

Campagnes

Posters

Marketing in het asiel

MOGELIJKHEDEN VOOR SAMENWERKING

Word sponsor

Als dierenwelzijn een prioriteit is voor uw bedrijf, is dit de beste manier om samen te werken. U wordt een belangrijk lid van onze familie. Dit is een langdurige samenwerking en het imago van uw bedrijf wordt geassocieerd met een dierenwelzijnsproject dat ERKEND en gerespecteerd wordt in de sector. We maken graag reclame voor de bedrijven die het meest betrokken zijn bij ons werk.

Doe een donatie

Financiële donaties, eenmalig of periodiek, zijn essentieel om de gezondheid en het welzijn van dieren in nood te waarborgen, zowel in ons asiel als elders. U bepaalt zelf het bedrag dat u wilt doneren om deze dieren te helpen die zoveel hebben geleden. Op deze manier koppelt u uw imago aan een liefdadigheidsproject.

Inhoudingen op het salaris

Cada trabajador/a decide de forma voluntaria donar 1 € de su nómina que se descuenta automáticamente y se destina a nuestElke werknemer kan ervoor kiezen om vrijwillig € 1 van zijn/haar loon af te staan. Dit wordt automatisch verrekend en toegewezen aan onze dierenopvang. Er zijn geen kosten voor het bedrijf. Door deze optie aan uw medewerkers aan te bieden, zal uw bedrijf een positief imago uitstralen. Uw medewerkers zullen zich trots en blij voelen om deel uit te maken van een bedrijf met ethische en sociale waarden en dat zich inzet voor dieren. Daarnaast kan het bedrijf de contributie verdubbelen door € 1 te doneren voor elke werknemer die besluit mee te doen.

Doneer een % van een product

Koppel een specifiek product van uw bedrijf aan dierenwelzijn, bereik een specifieke doelgroep en wijs een % toe aan Alle Paarden van de Wereld om zo het leven van vele dieren te verbeteren. Uw bedrijf kan op meer dan één manier samenwerken (ze vullen elkaar aan), waardoor de sociaal bewuste kant van uw merk wordt versterkt en de impact van de ondersteuning van uw bedrijf wordt gemaximaliseerd.

Bedrijven en instanties die met ons samenwerken, moeten onze ethische code naleven, gebaseerd op principes en waarden van respect voor dieren

Neem nu contact met ons op zodat uw bedrijf deel kan uitmaken van de verandering die nodig is om een betere samenleving te creëren.

U kunt ons dossier hier downloaden  voor meer informatie.

Bij Alle Paarden van de Wereld hopen we oprecht dat uw bedrijf groeit en bloeit.

Bedankt.